Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Chưa ra đời - album đầu tiên của mình.

Đăng kí thành viên nếu các bạn muốn trải nghiệm tốt hơn trên website.

Album cũng có thể được nghe tại

  • SoundCloud
  • Spotify
  • iTunes
  • YouTube
  • Bandcamp
  • YYM